Välkommen till Brannäs vivesta samfällighetsförening

Här kan du få en inblick i vägföreningens arbete, komma i kontakt med styrelsen, få uppdateringar om vad som sker samt ta del av dokument som berör medlemmar i föreningen.

Om föreningen

Vägföreningen är en samfällighetsförening. Medlemmar är de som äger eller arrenderar fastighet och/eller mark i vägföreningens område. Medlemmarna ansvarar gemensamt för underhåll och förbättring av de vägar som ingår i området. Styrelsens uppgift är att se till att vägarna har en god framkomlighet och hög trafiksäkerhet.

Är du nyinflyttad i området?
Kontakta oss för att få mer information.

information ifrån föreningen

Nyheter

Dom senaste uppdateringarna om vad som sker postar vi här nedan och vi uppdaterar även hemsidan kontinuerligt med information.

ÅRSMÖTE 2024

Handlingar för mötet finns tillgängliga på föreningens hemsida, Styrelsen ser fram emot att välkomna alla medlemmar som önskar närvara.

Medlemmar i föreningen inkluderar alla som äger eller arrenderar tomt längs Brannäs-Vivestavägen. Det är en möjlighet att diskutera och påverka gemensamma frågor som rör området.

Datum: Lördag 15 juni

Tid: 11:00

Plats : Brukshundklubben

Välkomna önskar Styrelsen!

Omskyltning och årsmöte

För tillfället är det 4tons bruttovikt och det gäller tillsvidare. Styrelsen vill också påminna om att motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 30/4.

Dokument

Tidigare handlingar ifrån årsmöten samt stadgar hittar du under kategorin årsmöte.

Kontakt och Felanmälan

Om ni skulle känna att ni vill rapportera in störningar eller ställa frågor så kontakta oss i via formuläret på felanmälan och kontaktsidan. Tänk på att det bästa sättet att åtgärda ett problem är att tala om och med det.

Nyhetsbrev

För att på ett enklare sätt nå ut till samtliga medlemmar som önskar få direkt information så ska föreingen prova på att skicka ut nyhetsbrev med information, detta är på prov under 2022 och 2023.

Årsmöte

Varje år under juni månad enligt våra stadgar hålls årsmötet, vi uppdaterar på hemsidan samt på informationsskyltarna i vårt närområde.