Föreningens ansvar och planer

Vägföreningen ansvarar för drift och underhåll av samtliga vägar i området. Ytterst ansvarig för detta arbete är föreningens ordförande.

Arbeten utförs av upphandlade entreprenörer.

Om du som medlem i vägföreningen har en fråga gällande väghållningen eller upptäcker ett behov av en insats så vill vi att du kontaktar föreningen via vårt kontaktformulär.

Om det är aktuta ärenden önskar vi att du ringer eller skickar sms till vår ordförande.

LÄS MER HÄR