underhåll

Föreningen sysslar kontinuerligt med underhåll av vägen:

  • Hyvla
  • Salta
  • Sanda
  • Se till att gräs och grenar inte är ett hinder på vägen.

Det är viktigt att komma ihåg att hastigheten och antalet fordon som rör sig på vägen påverkar behovet av underhåll. Vi ber därför alla medlemmar att påminna gäster om att följa de anvisningar som föreningen sätter upp.
 

Sommaren 2022

Kontinuerligt underhåll kommer ske.

Akuta vägfrågor till ordförande Hans Karlsson 070-635 31 72 ( t.ex. tyngre transporter än 12 ton ).