MEDLEMSKAP & STADGAR

Medlemskapet i Brannäs Vivesta Samfällighetsförening är inte personligt utan är kopplat till fastighet och/eller mark i vägföreningens område oavsett om det är ägande eller arrende. 

När en fastighet/arrende byter ägare övertar den nye ägaren/arrendatorn automatisk medlemskapet. Det går inte att gå ur föreningen.

Mer information om vad det innebär att vara medlem i en samfällighetsförening kan du läsa här –
Vad är en samfällighet.

Som medlem kan du påverka samfällighetsföreningens verksamhet genom att delta på årsmötet och göra din röst hörd.  Du kan också ta på dig ett förtroendeuppdrag och arbeta aktivt i föreningen.

Med medlemskapet följer också några skyldigheter gentemot föreningen. Vi förväntar oss att du: 

  • Betalar den årliga avgiften.
  • Uppdaterar dina kontaktuppgifter.
  • Anmäler uppgifter om ny ägare när din fastighet har sålts.
  • Håller dig uppdaterad om föreningens verksamhet på vår hemsida.
  • Följer föreningens stadgar och de beslut som fattas på årsmötet.

 


Använd gärna kontakt formuläret för att skicka information till oss eller skicka direkt till info(a)brannasvivesta.se  

KONTAKT & FELANMÄLAN

OBSERVERA: Lantmäteriet uppdaterar ej längre ursprungsstadgar för samfällighetsföreningar när stadgeförändringar sker. Detta medför att du som medlem måste ta respektive års stämmoprotokoll i beaktande för att korsvis läsa vilka stadgar som är ursprungliga respektive förändrats senare genom stämmobeslut!

Medlemsföreningar

Vår samfällighetsförening består av både privatpersoner, sommarstugeföreningar och företag. Komplett medlemsförteckning finns fysiskt hos kassör.

https://www.vivesta-husvagnsforening.se/

https://www.hembygd.se/oxelosund/plats/17068/text/3511

HANS – kontaktperson? hemsida?

https://www.oxelosundsbk.se/

Privat område.

Fritidshusområde.
Kontaktperson:

Kontaktperson: Oxelösunds Hembygsförening

Privatområde 
Kontaktperson

Fritidshusområde.
Kontaktperson:

Fritidshusområde.
Kontaktperson:

https://www.oxeloenergi.se/vatten/brannas-vatmark

Kontaktperson:

https://www.hembygd.se/oxelosund/plats/17161/text/3553

Kontaktperson: