om OSS

Vägföreningen är en samfällighetsförening. Medlemmar är de som äger eller arrenderar fastighet och/eller mark i vägföreningens område. Medlemmarna ansvarar gemensamt för underhåll och förbättring av de vägar som ingår i området. Styrelsens uppgift är att se till att vägarna har en god framkomlighet och hög trafiksäkerhet.

Om föreningen

Adress: Brannäs Vivesta Samfällighetsföreningen
c/o Hans Karlsson
Tulpangången 13
611 67 Nyköping

Kontaktperson: Ordförande Hans Karlsson
Telefon: 070 – 6353172
E-post: info@vivestabrannas.com 

Orgnr: 7164245073