Trafikverket kommer under augusti månad göra planerat underhåll på järnvägen mellan Oxelösund och Nyköping. Det innebär att järnvägskorsningarna längs sträckan är avstängda i perioder. För vår del gäller det korsningen med Vivestavägen. Vi får då åka via Sundörsvägen för att nå Vivestavägen, se Google Maps.

Planerad avstängning för Vivestas järnvägskorsning enligt Trafikverket

Mer information finns på Trafikverkets hemsida.