ÅRSMÖTE 2024

Handlingar för mötet finns tillgängliga på föreningens hemsida, Styrelsen ser fram emot att välkomna alla medlemmar som önskar närvara. Medlemmar i föreningen inkluderar alla som äger eller arrenderar tomt längs Brannäs-Vivestavägen. Det är en möjlighet att diskutera och påverka gemensamma frågor som rör området. Datum: Lördag 15 juni Tid: 11:00 Plats : Brukshundklubben Välkomna önskar Styrelsen!

Omskyltning och årsmöte

För tillfället är det 4tons bruttovikt och det gäller tillsvidare. Styrelsen vill också påminna om att motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 30/4.

Vivestainfarten från Baravägen avstängd periodvis under augusti

Trafikverket kommer under augusti månad göra planerat underhåll på järnvägen mellan Oxelösund och Nyköping. Det innebär att järnvägskorsningarna längs sträckan är avstängda i perioder. För vår del gäller det korsningen med Vivestavägen. Vi får då åka via Sundörsvägen för att nå Vivestavägen, se Google Maps. Planerad avstängning för Vivestas järnvägskorsning enligt Trafikverket Mer information finns […]

Tidigare aktuell status om bruttovikten under tjällossningsperioden.

Bruttovikten var under tjällossningsperioden nedsatt till 8 ton. Dispenser för högre vikter beviljades inte under denna period, undantag för begränsningen gäller endast för sopbilen och räddningstjänsten (fordon med blåljus).Denna information finns kvar här får arkivering samt upplysning till medlemmar.

Brannäsvägen avstängd 28-29 november

Brannäsvägen är avstängd från måndag 28/11 kl 21.00 till tisdag 29/11 kl. 06.00 för trumbyte vid Aspalägret/Hundklubben.Oxelösunds kommun och Oxelö Energi kommer att sätta upp skyltar.

Trafikstörningar med start vecka 44

Oxelö Energi ska gräva ner el och fiberkabel utmed Brannäsvägen fram till Aspa. Det kommer att uppstå trafikstörningar under arbetet då det kommer att finnas maskiner  på vägen, arbetet påbörjas under vecka 44 och kommer pågå en tid framöver.

Skanska har påbörjat arbete med underhåll av kylvattenledning till SSAB

Man har anlagt en arbetsplats på Vivestaängen där det kommer att pågå aktiviteter. Trafiksituationen på Vivestavägen påverkas så vi uppmanar till försiktighet och iakttagande av inskränkningar i såväl hastighet som framkomlighet. Arbetet beräknas pågå 4 till 6 veckor och därefter återställes såväl dike som arbetsområdet.

PÅMINNELSE TILL SAMTLIGA MEDLEMMAR

Det är av yttersta vikt att vid adressändring och/eller ägarbyte meddela föreningen om dom nya kontaktuppgifterna så att medlemsregistret är uppdaterat och aktuellt.Detta görs till vår kassör, Kerstin Sellberg via e-post kerstinsellberg@live.se